De Intake

Bij een nieuwe cliënt hoort een intake.
De intake is bedoeld om informatie over uw fysieke situatie en je gezondheidssituatie te delen met de masseur.
Deze informatie kan er evt. toe leiden dat de masseur (kleine) aanpassingen aan de geplande werkwijze moet doen tijdens de massage.

Bv. als er kort geleden sprake is geweest van een botbreuk, dan zal de masseur op die plek voorzichtiger te werk gaan of deze plek mijden.

Nieuwe cliënten ontvangen een mail met het verzoek om onderstaand intake-formulier in te vullen en te versturen.

Welke opties gelden voor u? (geen keuze of meer keuzes mogelijk)